seventy seventy

Google Streetview گشایش درهای دانشگاه معروف کمبریج با

27 January 2016

    Google Streetview تماشای نمای دانشگاه کمبریج   با  

    دانشگاه کمبریج پذیرای روزانه بازدیدکنندگان از بناهای معروف واقع در کمبریج است ولی  اکثر وقت ها، بعضی  ازدانشگاه های معروف روزانه  برای بازدید  باز نمیباشد

  شویدSt John's, Gonville and Caius, Newnham, Queens and Trinity Hall میتوانید موفق به دسترسی به  دانشگاه های Google’s Streetview با 

    از قدیمیترین دانشگاه های کمبریج محسوب میشود  وGonville and Caius ،Alan Fersht با تصاویر ۳۶۰ درجه میتوانید کتابخانه قدیمی و کلیسای قرن ۱۴  و سنت ماری را در دانشکده گونویل و کایوس ببینید به گفته پروفسور

 .جستجو میکنند قابل رويت است Google Streetview بنای زیبای دادکاه قدیمی برای بازدیدکنندگان  روزانه باز و برای کسانی که از طریق 

.همچنین تور داخلی از فضای داخلی  این بناها  امکان کشف و بازدید از این بنا ها را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند

 SI-UK اگر قصد تحصیل در انگلستان را دارید  ترتیب مشاوره رایگان خود با 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen