ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته روان شناسی در سال ۲۰۱۷

دانشگاه های برتر انگلستان در رشته روان شناسی

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته روان شناسی در سال ۲۰۱۷

سال اول رشته روانشناسی به جنبه های هسته ای و رویکردهای کلیدی تمرکز دارد و در سال دوم، سوم وچهارم دانشجویان مسائل مربوط به روانشناسی اجتماعی و بالینی را  فرامی گیرند

 درخواست برای رشته روان شناسی

موسسه ما شما را در درخواست برای رشته روان شناسی از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته روان شناسی

 

 

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Bath Bath, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 University College London London, England
6 University of Durham Durham, England
7 Cardiff University Cardiff, Wales
8 University of Buckingham Buckingham, England
9 Loughborough University Loughborough, England
10 Nottingham Trent University Nottingham, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool