ده دانشگاه برتر انگلستان دررشته علم سیاست در سال ۲۰۱۷

دانشگاه های برتر انگلستان در علم سیاست

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته علم سیاست در سال ۲۰۱۷

دانشجویان در تحصیل در رشته علم سیاست در انگلستان علاوه بر مطالعه درامور دولتی و سیاستی  دانش در مسائل دیگر قبیل روابط بین الملل، تئوریهای سیاسی و اقتصادی را نیز کسب میکنند 

 درخواست برای رشته علم سیاست

موسسه ما شما را در درخواست برای رشته علم سیاست از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته علم سیاست

 

 

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Warwick Coventry, England
4 University of Cambridge Cambridge, England
5 University of Bristol Bristol, England
6 Kings Colleges London London, England
7 London School of Economics London, England
8 University of Exeter Exeter, England
9 University of Kent Kent, England
10 University College London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool