ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی در سال ۲۰۱۷

دانشگاه های برتر انگلستان در رشته پزشکی

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی در سال ۲۰۱۷

ورود دانشجویان برای دوره های پزشکی در انگلستان کمی دشوار است و مصاحبه شخصی  و آزمون استعداد بالینی برای ورود برخی از دانشکده های پزشکی انگلستان الزامیست

دوره های پزشکی در انگلستان با آموزش تئوری و عملی دانشجویان را در زمینه های پزشکی آماده میسازد

 درخواست برای رشته پزشکی

موسسه ما شما را در درخواست برای رشته پزشکی از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی

 

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 Swansea University Swansea, Wales
4 University of Aberdeen Aberdeen, Scotland
5 Newcastle University Newcastle, England
6 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
7 UCL Institute of Education London, England
8 University of Dundee Dundee, Scotland
9 Queen Mary, University of London London, England
10 University of Brighton Brighton and Eastbourne, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool