ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی در سال ۲۰۱۷

دانشگاه های برتر انگلستان در رشته پزشکی

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی در سال ۲۰۱۷

ورود دانشجویان برای دوره های پزشکی در انگلستان کمی دشوار است و مصاحبه شخصی  و آزمون استعداد بالینی برای ورود برخی از دانشکده های پزشکی انگلستان الزامیست

دوره های پزشکی در انگلستان با آموزش تئوری و عملی دانشجویان را در زمینه های پزشکی آماده میسازد

 درخواست برای رشته پزشکی

موسسه ما شما را در درخواست برای رشته پزشکی از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در رشته پزشکی

 

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 Queen Mary, University of London London, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
5 University of Dundee Dundee, Scotland
6 UCL Institute of Education London, England
7 University of Aberdeen Aberdeen, Scotland
8 Imperial College London London, England
9 University of Southampton Southampton, England
10 University of Exeter Exeter, England

Source: 2017 Guardian University Guide rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool