ده دانشگاه برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی در سال ۲۰۱۷

دانشگاه های برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی

 ده دانشگاه برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی در سال ۲۰۱۷

.علم پزشکی قانونی جمع آوری و تفسیرشواهد مربوط به علم وتحقیقات جنایی است

دانشجویان در تحصیل در انگلستان میتوانند تمامی مهارتهای مربوط به این رشته را کسب کرده و در شغل آینده خود این مهارت ها را بکار گیرند 

 درخواست برای علم پزشکی قانونی

موسسه ما شما را در درخواست برای علم پزشکی قانونی از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی

 

 

Rank University Location

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool