دانشگاه های برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی

 ده دانشگاه برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی در سال ۲۰۲۰

.علم پزشکی قانونی جمع آوری و تفسیرشواهد مربوط به علم وتحقیقات جنایی است

دانشجویان در تحصیل در انگلستان میتوانند تمامی مهارتهای مربوط به این رشته را کسب کرده و در شغل آینده خود این مهارت ها را بکار گیرند 

 درخواست برای علم پزشکی قانونی

موسسه ما شما را در درخواست برای علم پزشکی قانونی از یکی از دانشگاههای برتر انگلستان یاری میکند

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما و یا از طریق اسکایپ

 ده دانشگاه برتر انگلستان در علم پزشکی قانونی

 

 

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool