در انگلستان بدون تجربه کاری MBA

در انگلستان بدون تجربه کاری MBA

بدون نیاز به تجربه کاری MBA اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های

در انگلستان  فارغ التحصیلان تازه 

 در انگلستان MBA تحصیل 

در لیست پایین برای دانشجویانی که تازه فارغ التحصیل شده اند میباشد  این دوره ها دانشجویان را در زمینه مدیریت بین المللی آماده میکند  ایلس مورد نیاز برای این دوره ها ۵ .  ۵ است MBA   دوره های  

  MBA کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره ها و دانشگاه های

   ترتیب مشاوره رایگان با مشاورین بین المللی

  در انگلستان یاری میکنیم MBA ما شما را در تمامی مراحل تحصیل در دوره های 

برای بهبود  مهارت خواندن نوشتن گوش دادن و صحبت کردن  زبان انگلیسی خود با دبیران با تجربه ما در دفاتر انگلستان ملاقات کنید 

 demo بازدید از مرکز آيلس و کسب اطلاعات بیشتر ترتیب کلاس های 

Staffordshire University      

 • بین المللی MBA                     
 • مالی  MBA                     
 • MBA

Leeds Beckett University            

 • MBA

Coventry University       

 • MBA Finance
 • MBA General Management
 • MBA International Business
 • MBA International Sport Management
 • MBA International Tourism
 • MBA Marketing
 • MBA Engineering Management
 • MBA Information Technology
 • MBA Logistics
 • MBA Purchasing and Supply
 • MBA Global Business
 • MBA Global Financial Services
 • MBA International Fashion Management
 • MBA Oil & Gas Management
 • MBA International Human Resource Management
 • MBA International Marketing
 • MBA Aviation Management
 • MBA Hospitality & Tourism Management

Anglia Ruskin

 • MBA

LCA Business School

 • MBA

Glyndwr University

 • MBA
 • MBA Health Care Management

University of Bedfordshire

 • MBA

Swansea University

 • MBA

University of East London    

 • MBA

University of West London  

 • MBA Graduate MBA

University of Northampton

   • Graduate MBA

London School of Commerce

   • MBA

Teeside University

   • MBA

University of Sunderland

   • MBA

Liverpool John Moores

   • MBA Business Management

UCLAN

   • MBA

West London College        

  • MBA
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Liverpool