درانگلستان بدون تجربه کاری MBA

در انگلستان بدون تجربه کاری MBA

بدون نیاز به تجربه کاری MBA اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های

 در انگلستان بدون تجربه کاری MBA تحصیل در

اگر دانشجویان قصد تحصیل در رشته مدیرت ارشد بازرگانی در انگلستان دارند و دارای تجربه کاری نیستند هنوز میتوانند در رشته بازرگانی تحصیل کندد

  در انگلستان یاری میکنیم MBA ما شما را در تمامی مراحل تحصیل در دوره های 

برای بهبود  مهارت خواندن نوشتن گوش دادن و صحبت کردن  زبان انگلیسی خود با دبیران با تجربه ما در دفاتر انگلستان ملاقات کنید 

 demo بازدید از مرکز آيلتس و کسب اطلاعات بیشتر ترتیب کلاس های 

 

  :عبارتند از MBA داتشگاه های برتر انگلستان برای رشته 

 1. Anglia Ruskin
 2. LCA Business School
 3. Glyndwr University
 4. University of Bedfordshire
 5. Swansea University
 6. University of East London
 7. University of West London 
 8. University of Northampton
 9. Teeside University
 10. University of Sunderland
 11. Liverpool John Moores
 12. UCLAN
 13. West London College
 14. University of Sunderland
 15. Staffordshire University
 16. Leeds Beckett University

 

 

   ترتیب مشاوره رایگان با مشاورین مجرب ما برای تحصیل در رشته مدیرت ارشد بازوگانی در انگلستان

 

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool