تحصیل در رشته رقص در انگلستان

رشته رقص در انگلستان

گزینه های شغلی ، شرایط ورود و رتبه بندی دانشگاه ها برای رشته رقص

رشته رقص در انگلستان

:ماژول های رشته رقص عبارتند از

تاریخچه رقص -
تکنیکهای رقص -
رقص و باله -
فهم و درک -
مطالعه در زمینه حرکات در رقص -

Skype  و یا مشاوره از طریق SI-UK شما را در تمامی مراحل درخواست در رشته یاری میکند   ترتیب مشاوره رایگان خود در دفاتر SI-UK 

مشاغل موجود

مدیریت پروژه -

مدیریت شرکت ها -

آموزش -

شرایط ورود

آیلس مورد نیاز ۶.۵-۶ -

مجموع مدرک بین المللی  ۳۴ امتیاز -

نمرات بالا در دروس مربوطه -

در کدام یک از دانشگاه های انگلستان میتوان در رشته رقص تحصیل کرد؟

کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین دانشگاه های انگلستان در رشته رقص در سال ۲۰۱۸

 1. Royal Welsh College
 2. University of Surrey
 3. University of Essex
 4. Birmingham City University
 5. University of Birmingham
 6. University of Exeter
 7. Royal Central School of Speech & Drama
 8. Lancaster University
 9. Middlesex University
 10. Trinity Laban Conservatoire

میتواند در درخواست پذیرش دانشگاهی به شما کمک کند؟ 

  SI-UK چگونه

اگر قصد تحصیل در رشته رقص در انگلستان را دارید ترتیب مشاوره خود همین امروز  .کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات پذیرش دانشگاه

 SI-UK تضمین پیشنهاد از سوی یکی از دانشگاه های انگلستان با استفاده از خدمات ویژه   

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool