تحصیل در رشته رقص در انگلستان

رشته رقص در انگلستان

گزینه های شغلی ، شرایط ورود و رتبه بندی دانشگاه ها برای رشته رقص

رشته رقص در انگلستان

:ماژول های رشته رقص عبارتند از

 • تاریخچه رقص
 • تکنیکهای رقص
 • رقص و باله
 • فهم و درک
 • مطالعه در زمینه حرکات در رقص

Skype  و یا مشاوره از طریق SI-UK  شما را در تمامی مراحل درخواست در رشته یاری میکند   ترتیب مشاوره رایگان خود در دفاترSI-UK 

مشاغل موجود

مدیریت پروژه

مدیریت شرکت ها

آموزش

شرایط ورود

شرکت در دوره های آیلس

 در لندن

در کدام یک از دانشگاه های انگلستان میتوان در رشته رقص تحصیل کرد؟

کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین دانشگاه های انگلستان در رشته رقص در سال ۲۰۱۶

میتواند در درخواست پذیرش دانشگاهی به شما کمک کند؟ 

  SI-UK چگونه

اگر قصد تحصیل در رشته رقص در انگلستان را دارید ترتیب مشاوره خود همین امروز  .کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات پذیرش دانشگاه

 SI-UK تضمین پیشنهاد از سوی یکی از دانشگاه های انگلستان با استفاده از خدمات ویژه   

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Liverpool