تحصیل دوره های آمریکا در انگلستان

تحصیل دوره های آمریکا در انگلستان

گزینه های شغلی ، شرایط ورود و رتبه بندی دانشگاه ها برای تحصیل آمریکا .

دوره های تحصیلی آمریکا

معرفی دوره های تحصیل آمریکا

.این دوره ها در مورد تاریخ و سیر تکاملی قویترین کشور دنیا میباشد. آموزش در رشته های موسیقی، فیلم، سیاست، تاریخ ، ادبیات و دیگررشته های ترکیبی میباشند

.همچنین مطالعه در زمینه موقیعت فعلی آمریکا

ثبت نام برای تحصیل آمریکا

 ما میتوانیم شما را در درخواست پذیرش برای رشته رشته کشاورزی دردانشگاههای انگلستان با  ترتیب مشاوره رایگان و یا از طریق اسکایپ یاری کنیم

. معرفی جنبه های مهم از جمله تاریخ و فرهنگ آمریکا برای دانشجویان در سال اول تحصیلی و در سال دوم دانشجویان میتوانند رشته تحصیلی خود را از طیف گسترده موضوعات انتخاب کنند

این فرصت را به دانشجویان میدهند تا ۳ سال باقیمانده تحصیلی خود و بسیاری از دانشگاه های انگلستان از جمله دانشگاه های

.را تا قبل از تکمی لپایان نامه نهایی خود،در آمریکا یا کانادا بگذرانند

مشاغل تحصیلات آمریکا

مشاغل برای فارغ التحصیلان در دوره های آمریکا

 • دبیری
 • روزنامه نگاری
 • سیاست
 • پژوهشی
 • موزه داری
 • تبلیغات و روابط عمومی

شرایط ورود برای تحصیل دوره های آمریکا

 • دیپلم بین المللی ۳۲ امتیاز
 • آیلس: ۶.۵-۶
کلاسهای آمادگی آیلس

برای بهبود سطح آیلس خود برای تحصیل در دوره های آمریکا ثبت نام خود را در کلاس های آیلس در مرکز لندن آغاز کنید

چگونه میتوانم در دوره های آمریکا در انگلستان تحصیل کنم؟

کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های تحصیلی آمریکا در انگلستان ،رتبه بندی دانشگاه ها برای تحصیل دوره های آمریکا در سال ۲۰۱۸

 1. University of Birmingham
 2. University of East Anglia
 3. University of Nottingham
 4. University of Essex
 5. University of Sussex
 6. University of Leicester
 7. Swansea University
 8. Keele University
 9. University of Manchester
 10. University of Winchester

  به شما کمک میکند ؟ SI-UK چگونه 

اگر قصد تحصیل در دوره های آمریکا در انگلستان هستید، ترتیب مشاوره رایگان

تضمین یک پیشنهاد از سوی یکی از دانشگاه های انگلستان با خدمات ویژه

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool