دوره های دو ساله در انگلستان

دوره های دو ساله

دوره های دو ساله در انگلستان

معرفی دوره های دو ساله 

  بسیاری دانشگاه های انگلستان  دوره های ۲ ساله برای دانشجویان ارائه میکنند و محتوای علمی و آکادمیک این دورره ها دارای محتوای دوره های سنتی ۳ ساله  میباشد  دوره های ۲ ساله به معنای  هزینه های پایین شهریه و هزینه های زندگی و همچنین فرصت برای شروع کار است

ورود برای دوره های ۲ ساله کمی متفاوت است ما توصیه های مفیدی در ارتباط با این دوره ها در اختیار دانشجویان قرار داده و آنها را در تمامی مراحل درخواست پذیرش دانشگاهی یاری میکنیم

چگونه میتوانیم در دوره های دو ساله انگلستان تحصیل کنیم؟

SI-UK  لیست پیشنهادی دانشگاه ها ی انگلستان برای دوره های ۲ ساله توسط 

میتواند به شما کمک کند؟SI-UK چگونه

برای کسب اطلاعات بیشتر در دوره های ۲ ساله در دانشگاههای انگلستان، ترتیب مشاوره رایگان خود اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool