هزینه های دانشکده پزشکی برای دانشجویان بین المللی

هزینه ها و بودجه دانشکده پزشکی

اطلاعات در مورد هزینه های دانشکده پزشکی برای دانشجویان بین المللی که مایل به تحصیل در رشته پزشکی هستند

هزینه دانشگاه های پزشکی انگلستان

ا نگلستان برای دانشجویان اروپایی سالانه۹۰۰۰ پوند میباشد ولی برای دانشجویان غیر اروپایی در مقطع کارشناسی پزشکی و کارشناسی جراحی برای سال اول و دوم ۱۷۲۷۰ پوند و۳ سال آخر ۳۵۱۷۰ پوند میباشد

Leicester هزینه های سالانه دانشکده پزشکیبرایدانشجویان بین المللی ۳۸۰۰۰پوند میباشد به عنوان مثال هزینه دانشکده

اگر قصد تحصیل در دانشکده پزشکی در انگلستان را داریدبه آگاهی کامل در مورد هزینه ها و بودجه تحصیل و زندگی شامل شهریه، کتابهای درسی ،غذا ، مسکن و سفر دارید

اطلاعات بیشتر در مورد شهریه دانشگاه ها وانتخاب دانشکده  پزشکی در انگلستان

یاری ما به شما

free consultation اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های دانشکده های پزشکی انگلستان، ترتیب مشاوره رایگان خود

 Medicine Service آماده سازی شما برای یکی از دانشکده های پزشکی انگلستان با خدمات پزشکی

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool