شرایط ورود به دانشگاه پزشکی برای دانشجویان بین المللی

شرایط ورود به دانشگاه پزشکی

شرایط ورود تحصیل در رشته های پزشکی در انگلستان

شرایط ورود به دانشگاه های پزشکی

:متقاضیان برایپذیرش در دانشگاه های پزشکی انگلستان میتوانند یکی از ۲ دوره را انتخاب کنند

دوره هایپزشکی

دوره پزشکی با آموزشپایه

دوره هایپزشکی

 : شرط ورود این دوره به حد نصاب رسیدن نمرات قبلی شماست.پیشنهادات معمول برای دوره هایپزشکی عبارتند از

 •  دیپلم بین المللی:۳۷ امتیاز  از جمله شیمی و موضوعات علمی دیگر
 •   نمرات بالا در دروس  شیمی ،علوم ،ریاضی ، زیست شناسی ،فیزیک ،روانشناسی
 •  حداقل حداکثر نمره آیلس  ۷.۵-۷.۰ 

: دانشجویان با نمرات خوب میتوانند وارد سال پایه پیش پزشکی  طراحی شده، شوند پیشنهادات معمول برای برنامه پزشکی عبارتند از

 • دیپلم بین المللی ۳۷ امتیلز
 • حداقل حداکثر نمره آیلس   ۷.۵-۷.۰  

بیانیه شخصی 

بیانیه شخصی فرآیند مهمی برای افرادی که قصد تحصیل در انگلستان را دارند محسوب میشود وهمچنین به دلیل رقابت بالا در رشته های پزشکی و  کافی نبودن فضاهای دانشکده های پزشکی  برخورداری از استاندارد بالای بیانیه شخصی شما بسار مهم است

 • اهداف شما
 • تجربه کاری شما در رشتهپزشکی
 • تعهد شما به دارو و خدمات بهداشت ملی
 • دستاوردهای علمی شما
 • دلیل موفقیت شما در این رشته
 • سرگرمی های شما در زمان ازاد

تجربه کاری

تجربه کاری و مهارت های شما برای دکتر شدن از اهمیت بالایی برخوردار میباشد .تجربه کار عملی مستقلویا در یک تیم و مهارتهای ارتباطی در این زمینه مهم میباشد

بسیاری از برنامه های پزشکی به تجربه کاری نیاز دارند .اگر شما دارای تجربه کاری در این زمینه نیستید نگران نباشید هنوز برخی از دانشکده ها تقاضای شما را میپذیرند

کمک ما به شما 

 free consultation کمک ما برای شما در واجد شرایط شدن شما در دانشکده های پزشکی انگلستان،مشاوره رایگان

 Medicine Service خدمات پزشکی ما برای آماده سازی شما برای تحصیل در دانشگاه های انگلستان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool