whatuni اعلام نامزدهای جایزه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

whatuni اعلام نامزدهای جایزه

16 March 2016

 در آوریل ۲۰۱۶ ده نامزد دانشگاه های برتر انگلستان را معرفی کرد Whatuni

 را معرفی کرد Whatuni بعد از دیدار از سراسر دانشگاه های انگلستان نامزد جوایز Whatuni

 :عبارتند ازWhatuni لیست دانشگاه های نامزد جوایز 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های برتر انگلستان،ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool