اخبار دانشگاه های بریتانیا

University of Sheffield Student Union Named Best in Country

25 August 2015

The University of Sheffield Student Union has been crowned the best Student Union in the UK for the fourth year in a row by the National Student Survey.

The Student Union recently underwent a £20 million refurbishment and retained its title after scoring a 95% overall satisfaction rate. Students’ Union President Christy McMorrow said: "We're delighted that students have rated Sheffield Students' Union the best in the UK for the fourth year in a row.

“This is a testament not only to our fantastic services but also to the culture of student representation and leadership that all of our members have helped to foster. We will be working to make our Students’ Union even more inclusive and innovative for the future and strive to improve the student experience for all of our members."

Learn more about University of Sheffield and other student unions on the SI-UK blog. If you are interested in joining a UK university, arrange your free consultation today.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham