برای رشته مدیریت بازرگانی Liverpool بورس تحصیلی دانشگاه

7 November 2018

 برای رشته مدیریت بازرگانی اعلام شد Liverpool بورس تحصیلی دانشگاه

کمک هزینه تحصیلی کامل ،هزینه  کامل تحصیل را پوشش میدهند و به دانشجویانی که دارای پیشینه آکادمیک قوی هستند، بر اساس اولویت اول انتخاب می شوند و بدون نیاز به ارائه درخواست جداگانه .همچنین دانشگاه لیورپول اعلام کرده .است که امکان  کمک هزینه تحصیلی را با کمک مالی دانشگاه فراهم خواهد کرد.

:بورس تحصیلی موجود عبارتند از

 کارشناسی ارشد

 • ULMS Future Leaders Masters Scholarship
 • ULMS India Excellence Scholarships
 • ULMS London Campus Scholarships

MBA

 • ULMS Liverpool MBA Scholarship
 • ULMS Women in Football Scholarship

شما علاقه مند به درخواست هستید؟ در صورت لزوم، مشاوره رایگان خود را در دفاتر لندن و یا منچستر، ترتیب دهید. کارشناسان آموزش و پرورش ما می توانند شما را از طریق خدمات پذیرش کالج و دانشگاه را برای پذیرش برای دانشگاه لیورپول راهنمایی کنند

:دانشگاه های ویژه این بخش

 • University of Liverpool

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham