اخبار دانشگاه های بریتانیا

University of Leicester announce new International Year One in Management Studies

27 October 2015

The University of Leicester have announced a new International Year One in Management Studies, offering gifted international students the chance to progress to the second year of a degree in the same subject.

The International Year One is an intensive programme designed to help students prepare for a second year entry of an undergraduate degree study at the University of Leicester. Intake begins on January 11, and the course will last three terms. Degree progression options include:

  • BA Management Studies
  • BA Management Studies (Finance)
  • BA Management Studies (Marketing)
  • BA Management Studies (Organisation Studies)

The University of Leicester is ranked in the top 1% of universities in the world by Times Higher Education. Places are limited, so get in touch with SI-UK today to learn more!

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool