دانشگاه لیدز در لیست دانشگاه های برتر بریتانیا در سال ۲۰۱۷

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

دانشگاه لیدز در لیست دانشگاه های برتر بریتانیا در سال ۲۰۱۷

3 October 2016

   در لیست دانشگاه های برتر بریتانیا قرار گرفت University of Leeds

دانشگاه لیدز از نظر رضایت دانشجویان در رتبه ۱۳ را در لیست آموزش عالی تایمز را دارد

:معاون دانشگاه لیدز میگوید Allan Langlands

دانشگاه لیدز از جمله دانشگاه هایی است که دانشجویان بعد از اتمام دوره تحصیلشان از تجربه بالایی میشوند و تمتمی لیگ های سالانه تصویر کلی از دانشگاه است ولی در واقع این موفقیت را مدیون دانشجویان و کارکنان سخت کوش هستیم

،را دارید Leeds اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

 انجام دهید SI-UK میتوانید همین امروز مشاوره رایگان خود را در دفاتر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool