ارائه دوره های کارشناسی ارشد مدیریت مالی وبورس تحصیلی۱۵۰۰ پوندی دانشگاه گلاستر

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

ارائه دوره های کارشناسی ارشد مدیریت مالی وبورس تحصیلی۱۵۰۰ پوندی دانشگاه گلاستر

31 March 2016

 

  .دوره های کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارائه میدهد University of Gloucester

.همچنین بورس تحصیلی۱۵۰۰ پوندی دانشگاه گلاستراز سپتامبر ۲۰۱۶ آغاز میشود

تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد در دانشگاه گلاستر فرصت مناسبی است برای چشم انداز شغلی آینده دانشجویان

بورس های تحصیلی شامل دانشجویانی است که درخواست آنها از سوی دانشگاه پذیرفته شده است و دانشجویان باید تا تاریخ اول ژوئن مبلغ ۳۰۰۰ پوند پرداخت سپرده  انجام دهند

برای کسب اطلاعات بیشتر،ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool