در لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان Exeter دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

در لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان Exeter دانشگاه

2 September 2016

در لیست ۲۰۰ دانشگاه برترجهان قرار دارد  University of Exeter  طبق آخرین آمار رتبه بندی جهان 

این دانشگاه از نظرپژوهش های تحقیقی در صدر ۱۸ قرار دارد

 :میگوید Exeter معاون اجرایی دانشگاه Professor Sir Steve Smith

دانشگاه اکستر تأثیربسزایی در تحقیقات حیاتی جهان داشته است وما به دانشگاهیان جهان پیشرو که سهم بسزایی در این پژوهش های تحقیقاتی را دارند سپاسگذاریم

،را دارید Exeter اگر قصد تحصیل در دانشگاه

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز آغاز کنید 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool