برای دانشجویان Exeter دانشگاه PHD ارائه دوره های تکمیلی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

برای دانشجویان Exeter دانشگاه PHD ارائه دوره های تکمیلی

22 August 2017

 ارائه میکند  PhD دوره های University of Exeter

 بورس تحصیلی ارائه میکنند Queensland و Exeter دانشگاه 

این دو دانشگاه با ارائه ۱۰ بورس تحصیلی این فرصت را به دانشجویان میدهند تا در انگلستان و استرالیا تحصیل کنند

همچنین دانشگاه تمام هزینه های زندگی  و تحصیلی را برای دانشجویان فراهم میکند

دانشجویان میتوانند از تمامی امکانات پژوهشی و تخصصی این دو دانشگاه بهره مند شوند

 

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool