اخبار دانشگاه های بریتانیا

Essex دوره های جدید دانشگاه

16 March 2017

 

 دوره های جدید تحصیلی برای دانشجویان ارائه میکند University of Essex

 برای دانشجویانی که قصد تحصیل در زمینه مدیریت در تدارکات حمل و نقل را دارند میتوانند در دوره های بازرگانی قبیل کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تأمین تحصیل کنند

دوره های مهندسی، علوم و کامپیوتر -

دوره های کارشناسی ارشد بازرگانی کوتاه مدت -

دوره های کارشناسی مدیرت گردشگری  -

:عبارتند از Essex دیگر دوره های دانشگاه

روزنامه نگاری -

سیاست -

جرم شناسی و حقوق بشر -

تجارت بین المللی و قوانین دریایی -

کارشناسی ارشد علوم آمار -

 تئاتر -

علوم تربیتی -

مطالعات کودک شناسی -

برای کسب اطلاعات بیشتر، ترتیب مشاوره رایگان خود

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham