در لیست ۵۰ دانشگاه برتر انگلستان University of Dundee

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

در لیست ۵۰ دانشگاه برتر انگلستان University of Dundee

8 July 2016

. در لیست ۵۰ دانشگاه برتر انگلستان جای دارد University of Dundee

این دانشگاه دارای ۲۵ موسسه آموزشی دارد که این موسسات در لیست ۱۵۰ موسسه برتر جهان قرار دارند

:ده دانشگاه برتر جدید انگلستان

 1. University of Dundee
 2. University of Bath
 3. University of Surrey
 4. University of Stirling
 5. Plymouth University
 6. Loughborough University
 7. Aston University
 8. Brunel University London
 9. City University London
 10. Heriot-Watt University

  :را دارید Dundee اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool