QS دانشگاه های انگلستان در راهنمای رتبه بندی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

QS دانشگاه های انگلستان در راهنمای رتبه بندی

14 March 2017

دانشگاه های انگلستان در رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان سهم زیادی دارند

:دانشگاه های برتر انگلستان در رشته علوم تربیتی عبارتند از

Sussex

Loughborough

:دانشگاه های برتر انگلستان در رشته زبان انگلیسی،جغرافیا،،آناتومی وزیست شناسی عبارتند از

 Cambridge

Oxford

سهم دانشگاه های انگلستان در لیست دانشگاه های برتر دنیا یک چهارم میباشد و دانشگاه های ایالت متحده و انگلستان بیشترین سهم را دارند

،کسب اطلاعات بیشتر برای تحصیل در انگلستان

ترتیب مشاوره رایگان هم اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool