حفظ جایگاه های دانشگاه های انگلستان در لیست آموزش و پرورش استاندارد جهانی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

حفظ جایگاه های دانشگاه های انگلستان در لیست آموزش و پرورش استاندارد جهانی

5 July 2016

 Times Higher Education دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد جزء ۵ دانشگاه برتر جهان در لیست

:دانشگاه های انگلستان  بعد از آمریکا دومین دانشگاه های برتر جهان محسوب میشوند و این دانشگاه ها عبارتند از

Imperial College London پانزدهمین دانشگاه برتر جهان

University College London بیستمین دانشگاه برتر جهان

London School of Economics and Political Science بیست و چهارمین دانشگاه برتر جهان

University of Edinburgh  سی و هشتمین دانشگاه برتر جهان

 King's College London چهل و سومین دانشگاه برتر جهان

 University of Manchester چهل و نهمین دانشگاه برتر جهان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool