حفظ جایگاه های دانشگاه های انگلستان در لیست آموزش و پرورش استاندارد جهانی

5 July 2016

 Times Higher Education دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد جزء ۵ دانشگاه برتر جهان در لیست

:دانشگاه های انگلستان  بعد از آمریکا دومین دانشگاه های برتر جهان محسوب میشوند و این دانشگاه ها عبارتند از

Imperial College London پانزدهمین دانشگاه برتر جهان

University College London بیستمین دانشگاه برتر جهان

London School of Economics and Political Science بیست و چهارمین دانشگاه برتر جهان

University of Edinburgh  سی و هشتمین دانشگاه برتر جهان

 King's College London چهل و سومین دانشگاه برتر جهان

 University of Manchester چهل و نهمین دانشگاه برتر جهان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham