تحصیل در دوره های ۲ ساله تحصیلی در انگلستان

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

تحصیل در دوره های ۲ ساله تحصیلی در انگلستان

26 November 2018

دولت انگلیس دانشگاه ها را تشویق برای ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت دو ساله برای دانشجویان میکند

تعدادی از دانشگاه ها در حال حاضر دوره های دوره دو ساله را ارائه می دهند، اما تحت برنامه جدیدی که توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه داده شده، دانشجویانی که قصد تحصیل دردوره های ۲ ساله با هزینه تحصیل ۵۵۰۰ پوند در مقایسه با دانشجویان دوره های سه ساله هزینه کمتری پرداخت می کنند. دانشگاه های انگلیس قبلا اعلام کرده اند که این دوره های کوتاه ، همان میزان کیفیت آموزش را  ارائه می دهند. در دو سال تحصیلی، دانش آموزان به جای معمول 30 ساله، به مدت 45 هفته در هر سال آموزش خواهند داد.

،اگر قصد تحصیل در دوره های ۲ ساله در انگلستان هستید 

 مشاوره رایگان خود را در دفاتر ما در لندن یا منچستر انجام دهید 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool