اخبار دانشگاه های بریتانیا

INTO UEA celebrates 10th anniversary with ten 100% International Foundation scholarships

18 January 2016

INTO UEA commemorates its 10th anniversary in 2016 and as way of celebration they are offering ten 100% International Foundation scholarships for students starting their course in 2016-17. The International Foundation pathways available are:

 • Business, Economics, Society and Culture
 • Humanities and Law
 • Mathematics and Actuarial Science
 • General Science
 • Pharmacy, Biomedicine and Health
 • Engineering, Physical Sciences and Mathematics

Students who wish to apply must have been offered a place on an International Foundation Pathway and submit a completed scholarship application. Successful applicants will be expected to meet all the conditions for entry to their chosen course, complete the course and maintain excellent attendance.

If you are interested in applying to INTO UEA and applying for a International Foundation scholarship, arrange a free consultation today so we can get you started. 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham