دانشگاه های انگلستان در لیست رتبه بندی جهانی اشتغال ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دانشگاه های انگلستان در لیست رتبه بندی جهانی اشتغال ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان

30 November 2015

دانشگاه های آمریکا در  لیست  ۱۰ دانشگاه برتر انگلستان در صدر هفتم و در لیست ۱۵۰ دانشگاه برتر انگلستان در رده ۳۹ قرار دارند و این در حالیست که ۱۲ دانشگاه انگلستان در لیست ۱۵ دانشگاه برتر انگلستان واقع شده اند که لین دانشگاه ها عبارتند از

Imperial College

Oxford

Cambridge

 صورت گرفته است the German market research firm Trendence  و French human resources consulting agency Emerging این نظرسنجی طبق 

:طبق  آمار رتبه بندی ۲۴۰۰ مدیر شرکت های بین المللی بیش از نیمی از مدیران فارغ التحصیل از دانشگاه های زیر میباشند 

 در رده نخست Oxford دانشگاه

 در رده دوم Cambridge دانشگاه

 در رده هفتم St Andrews دانشگاه

 در رده نهم Bristol دانشگاه

 در رده دهم Edinburgh دانشگاه

،اگر قصد تحصیل در دانشگاه های انگلستان را دارید

ترتیب مشاوره رایگان ، خود همین امروز

پنج دانشگاه انگلستان برای استخدام جهانی فارغ التحصیلان

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. Imperial College London
 4. University of Edinburgh
 5. University of Manchester
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool