جدول ۲۰۱۷ آموزش عالی تایمز

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

جدول ۲۰۱۷ آموزش عالی تایمز

21 October 2016

دانشگاه کمبریج و لافبور در لیست رتبه بندی آموزش عالی تایمز ۲۰۱۷ قرار دارند در لیست رتبه بندی آموزش عالی تایمز،دانشگاه کمبریج و دانشگاه لافبور جزء دانشگاه های برتر قرار دارند

 طی ۶ سال اخیر توانسته است در صدر دانشگاه های برتر انگلستان قرار گیرد University of Cambridge

 توانسته است جایگاه خود را از رتبه ۱۲ به رتبه ششم برساند Loughborough University

 توانسته اند جزء ۳۰ دانشگاه برتر انگلستان قرار گیرند Falmouth University و  City, University of London

 بیست و پنجمین دانشگاه برتر انگلستان محسوب میشوند King’s College London بیستمین دانشگاه و University of Nottingham

میتوانید با ترتیب مشاوره رایگان خود و استفاده از خدمات ویژه ما،در یکی از دانشگاه های برتر بریتانیا تحصیل کنید

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool