نامزدهای دانشگاه سال ۲۰۱۷ آموزش تایمز

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

نامزدهای دانشگاه سال ۲۰۱۷ آموزش تایمز

11 September 2017

جوایز تحصیلی سال ۲۰۱۷ در ماه نوامبر برگزار میشود که ۶ دانشگاه انگلستان برای دانشگاه سال نامزد شده اند

 نامزدهای دانشگاه سال ۲۰۱۷

برندگان جوایز تحصیلی سال ۲۰۱۷ در ۳۰ نوامبر اعلام خواهد شد

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool