نامزدهای دانشگاه سال ۲۰۱۷ آموزش تایمز

11 September 2017

جوایز تحصیلی سال ۲۰۱۷ در ماه نوامبر برگزار میشود که ۶ دانشگاه انگلستان برای دانشگاه سال نامزد شده اند

 نامزدهای دانشگاه سال ۲۰۱۷

برندگان جوایز تحصیلی سال ۲۰۱۷ در ۳۰ نوامبر اعلام خواهد شد

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham