سه دانشگاه برترانگلستان برای نوآوری

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

سه دانشگاه برترانگلستان برای نوآوری

2 May 2018

در رتبه بندی رویترز ۳ دانشگاه انگلستان در لیست دانشگاه های برتر اروپا بری نوآوری معرفی شد

:این دانشگاه ها عبارتند از

Imperial College London

 University of Cambridge

 University of Manchester 

این رتبه بندی ها بر اساس پیشرفت علم، اختراع فن آوری های جدید و کمک در اقتصاد جهانی می باشد

ترتیب مشاوره رایگان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحصیل در انگلستان

پذیرش از دانشگاه امپریال و کمبریج با استفاده از خدمات آکسبریج ما

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool