برترین دانشگاه لندن St Mary’s

4 May 2017

 برترین دانشگاه لندن معرفی شد St Mary’s University

دانشگاه سنت ماری دارای دانشجویان چند ملیتی میباشد و میزان رضایت دانشجویی از این دانشگاه بیش از ۹۶٪ است

بین المللی: اولین دانشگاه در لندن و دهمین دانشگاه در انگلستان -
  چشم انداز شغلی: اولین دانشگاه در لندن و پنجمین دانشگاه در انگلستان -
  دوره های تحصیلی و اساتید: اولین دانشگاه در لندن و هفتمین دانشگاه برتر در انگلستان -
  کارشناسی ارشد: اولین دانشگاه در لندن و پنجمین دانشگاه در انگلستان -
  اتحادیه دانشجویی: اولین دانشگاه در لندن و دهمین دانشگاه در انگلستان -
  اقامت: اولین دانشگاه در لندن و دهمین دانشگاه در انگلستان -
 بین المللی: اولین دانشگاه در لندن و ششمین دانشگاه در انگلستان - 

  ،را دارید St Mary’s  اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود را همین اکنون 

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham