در رشته علوم تربیتی Exeter بورس های تحصیلی دانشگاه

7 February 2017

 

رشته های ورزشی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه میکند Exeter دانشگاه

دانشگاه اکستر از جمله دانشگاههای برتر بریتانیا برای تحصیل در رشته های علوم تربیتی و علوم بهداشتی میباشد

 در راهنمای تایمز و ساندی ،دانشگاه اکستر دومین دانشگاه برتر علوم بهداشتی و ورزشی در سال ۲۰۱۷ معرفی شد

 پنجمین دانشگاه برتر علوم ورزشی میباشد The Guardian University همچنین در راهنمای 

دانشگاه اکسیر رتبه سوم را در تحقیقات و پژوهش در بریتانیا را دارا میباشد

:بورس های تحصیلی دانشگاه اکستر به شرح زیر میباشد

بورس های تحصیلی  در علوم تربیتی و دوره های پیشرفته علوم تربیتی -
بورس های تحصیلی ورزشی برای زنان -
بورس تحصیلی درجه عالی -

 

:اگر قصد تحصیل در رشته علوم تربیتی و بهداشتی در دانشگاه اکستر را دارید

 SI-UK تماس با یکی از دفاتر 

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham