برترین دانشگاه ورزشی دنیا Loughborough  دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

برترین دانشگاه ورزشی دنیا Loughborough دانشگاه

13 March 2017

 برترین دانشگاه ورزشی دنیا معرفی شد Loughborough University

 دانشگاه لافبور برترین دانشگاه ورزشی دنیا شناخته شد QSبرطبق آخرین آمار

 برای اولین بار برترین دانشگاه را از لحاظ مکان و محل رتبه بندی میکند QS 

Are you interested in studying at the best sport’s university in the world? If so, arrange a free consultation today.

،اگر قصد تحصیل در برتریت دانشگاه ورزشی دنیا را دارید

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool