اعطای پایدارترین جایزه دانشگاه های بریتانیا Nottingham Trent

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

اعطای پایدارترین جایزه دانشگاه های بریتانیا Nottingham Trent

29 November 2016

 

 پایدارترین دانشگاه بریتانیا معرفی شد Nottingham Trent University

دانشگاه ناتینگهام در رتبه بندی دانشگاه های مستقل و جامع بریتانیا در مقام سوم قرار دارد

نیز شده است Pavilion building on the Clifton Campus دانشگاه ناتینگهام برنده جایزه

ترتیب مشاوره رایگان خود برای درخواست پذیرش از یکی از دانشگاه های انگلستان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool