برای سال ۲۰۱۸ Whatuni دانشگاه های منتخب

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

برای سال ۲۰۱۸ Whatuni دانشگاه های منتخب

10 April 2018

دانشگاه های برترانگلستان بر اساس رای بیش از ۳۶۰۰۰ دانشجوی بین المللی برای سال ۲۰۱۸ انتخاب شد

 جشن سالانه رضایت دانشجویان در تحصیلات عالی سالانه در انگلستان برگزار میشود که دانشگا ههای منتخب بر اساس نظریه دانشجویان انجام میشود هستند

  یکی از نامزد دریافت جایزه دانشگاه سال دانشگاه هارپر آدامز و دانشگاه لوهوربورو هستند که اخیرا موفق به دریافت بهترین تجربه دانشجویی توسط تحصیلات عالی شده اند

نگاهی به راهنمای تحصیلی انگلستان و کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما

University of the Year 2018 Nominees   برای سال ۲۰۱۸ Whatuni دانشگاه های منتخب

Aberystwyth University

Bangor University

Harper Adams University

Leeds Arts University

Loughborough University

Northumbria University

Swansea University

University of Exeter

University of Glasgow

University of St Andrews

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool