برای دانشجویان بین المللی Tier 4 visa pilot scheme معرفی ویزا

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

برای دانشجویان بین المللی Tier 4 visa pilot scheme معرفی ویزا

3 August 2016

انگلستان طرح جدید ویزای دانشجویی برای دانشجویان بین المللی ارائه میکند که طبق آن دانشجویان میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز، اقامت خود را به مدت ۶ ماه اضافی تمدید کنند

این طرح در ژوئن ۲۰۱۶ اجرا میشود

:دانشجویان دانشگاه های زیر میتوانند اقامت خود را تا۱۳ ماه و یا کمتر تمدید کنند

Imperial College London

University of Oxford

University of Cambridge

University of Bath

 دانشجویان برای درخواست این طرح برای سال  ۲۰۱۷ میتوانند در داخل انگلستان اقدام کنند

: میگوید Professor Alice Gast پروفسور

این فرصتی است برای دانشجویان بین المللی که بتوانند توسط این طرح  در آینده در شغل مربوطه در انگلستان  مشغول بکار شوند

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خود،ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool