ارزانترین شهر های بریتانیا Stirling و Abertay

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

ارزانترین شهر های بریتانیا Stirling و Abertay

12 January 2017

 ارزانترین دانشگاه های بریتانیا شناخته شدند Stirling و Abertay دانشگاه

   میباشد gocompare.com این آمار آخرین گزارش سایت 

هزینه تحصیل در این دانشگاه ها برای ۱ سال۱۵،۸۰۰ و ۱۶۰۳۰ پوند میباشد

 سال ۲۰۱۷ دانشگاه های زیر از جمله دانشگاه های برتر بریتانیا قرار دارند Guardian University در راهنمای 

 University of Warwick   (رتبه چهارم)

 Loughborough University  (رتبه نهم)

،اگر قصد تحصیل در بریتانیا را داریی

 SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در نزدیکترین دفاتر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool