تحصیل بیش از ۳۲٪ مدیران ارشد در خارج از کشور

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

تحصیل بیش از ۳۲٪ مدیران ارشد در خارج از کشور

2 January 2018

تحقیقات مدیران اجرایی از سوی برخی از بزرگترین شرکت های جهان نشان داده است که حدود یک سوم مدیران برجسته در بازرگانی از آموزش بین المللی بهره مند شده اند

نشان داد که ۳۲ درصد از مدیران ارشد حداقل یک ترم تحصیلات دانشگاهی خود را در خارج از کشور گدرانده اند  Study.eu تحقیقات انجام شده توسط 

در حالی که ۹۷ درصد از مدیران اجرایی مدرک کارشناسی و ۶۰ درصد مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی دارند

اگر علاقه مند به تحصیل در انگلستان هستید، ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool