رضایت دانشجویان بین المللی از دانشگاه های انگلستان

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

رضایت دانشجویان بین المللی از دانشگاه های انگلستان

3 July 2017

میزان رضایت دانشجویان بین المللی انگلستان نسبت به کشورهای دیگر قبیل آمریکا و استرالیا ، آلمان و هلند بسیار بالاست

:دانشجویانی که قصد تحصیل در انگلستان را دارند، تحصیل در دوره های  زیر توصیه میشود

undergraduates

postgraduate taught students

postgraduate research

SI-UKترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool