منچستر متروپولیتن در لیگ برتر دانشگاه سبز ۲۰۱۷

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

منچستر متروپولیتن در لیگ برتر دانشگاه سبز ۲۰۱۷

14 November 2017

 دانشگاه منچستر متروپولیتن در لیگ برتر دانشگاه سبز ۲۰۱۷ قرار گرفت

منچستر متروپولیتن تنها دانشگاهی است که برای پنج سال متوالی در رده ۳ جایگاه برتر قرار دارد و نشان دهنده ادامه تعهد برای کاهش اثرات زیست محیطی دانشگاه است

دانشگاه های گلاسترشر، ناتینگهام ترنت، ورسستر و استون پنج نفر را در بر گرفت.

 :دانشگاه های  زیر در لیست پنج دانشگاه برتر قرار دارند

Gloucestershire

 Nottingham Trent

Worcester 

Aston

لیگ دانشگاه مردم و سیاره، تعدادی از عوامل محیطی و اخلاقی، شیوه های مدیریتی و سیاست ها و عملکرد در کاهش کربن، منابع انرژی، زباله و بازیافت و کاهش آب را ارزیابی می کند

 

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان در دفاتر 

 ده دانشگاه سبز در انگلستان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool