یکی از امن ترین دانشگاه انگلستان Loughborough

1 August 2016

 

 .امنترین دانشگاه انگلستان برای سی و ششمین بار معرفی شد Loughborough University

  بترتیب ۵,۷۹۳ و ۱,۷۰۰ میباشد Edinburgh و Durham ,Loughborough امتیاز دانشگاه BUCS در جدول 

اگر قصد تحصیل  در یکی از برترین دانشگاه ورزشی انگلستان را دارید

،ترتیب مشاوره خود همین امروز

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham