یکی از امن ترین دانشگاه انگلستان  Loughborough

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

یکی از امن ترین دانشگاه انگلستان Loughborough

1 August 2016

 

 .امنترین دانشگاه انگلستان برای سی و ششمین بار معرفی شد Loughborough University

  بترتیب ۵,۷۹۳ و ۱,۷۰۰ میباشد Edinburgh و Durham ,Loughborough امتیاز دانشگاه BUCS در جدول 

اگر قصد تحصیل  در یکی از برترین دانشگاه ورزشی انگلستان را دارید

،ترتیب مشاوره خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool