Whatuni Student Choice Awards برنده جایزه Loughborough

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

Whatuni Student Choice Awards برنده جایزه Loughborough

20 April 2018

 برای سال ۲۰۱۸ شد Whatuni Student Choice Awards برنده جایزه Loughborough

این دانشگاه به عنوان بهترین دانشگاه انگلستان برای تسهیلات و امکانات آموزشی و رفاهی شد و همچنین رتبه دوم برای اتحادیه دانشجویان ، رتبه دوم برای فرصت های شغلی ، رتبه سوم برای انجمن دانشجویی و  رتبه سوم را برای پشتیبانی دانشجویی کسب کرد

،را دارید  Loughborough  اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون در یکی از دفاتر ما

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool