اخبار دانشگاه های بریتانیا

London South Bank University launches new Business Management courses

3 November 2015

London South Bank University have announced a number of new Business Management courses at undergraduate level.

The new 3-year BA (hons) Business Management courses will replace BA Business Administration and BA Business Studies, and offer students a range of specialisation within the Business field according to their interests, in areas such as Economics, HR, Finance, Law and Marketing. The existing one-year top-up BA Business Management course has also received a refresh and will now have an international focus, changing its name to BA International Business Management.

Find the full list below and, if you are interested in applying to London South Bank University, arrange a free consultation today.

Course title 

Intake

BA (Hons) Business Management 

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Accounting 

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Analytics

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with E-Business

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Economics

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Enterprise & Entrepreneurship

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Finance

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with HR

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Law

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Marketing

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Corporate Sustainability 

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Project Management 

Sept 2016

BA (Hons) International Business Management (Top-up)

Sept 2016

BA (Hons) Business Management with Retail

Sept 2016

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool