مدرسه بازرگانی لندن در صدر جدول  دانشگاه های برتر بازرگانی اروپا

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

مدرسه بازرگانی لندن در صدر جدول دانشگاه های برتر بازرگانی اروپا

8 December 2016

 

مدرسه بازرگانی لندن طی ۳ سال متوالی برترین دانشکده بازرگانی در اروپا میباشد

این مدرسه نیز از حمله دوره های محبوب محسوب میشود MBA دوره های 

دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی بازرگانی نیز ارائه میکند

،اگر قصد تحصیل در برترین مدرسه بازرگانی در اروپا را دارید

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool