در راهنمای تایمز سال ۲۰۱۸ Lancaster نام دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

در راهنمای تایمز سال ۲۰۱۸ Lancaster نام دانشگاه

4 October 2017

دانشگاه لنکستر در لییست دانشگاه های برتر انگلستان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفت

دانشگاه لنکستر در شمالغربی انگلستان واقع شده است  و در جدول لیگ ملی در رده ششم قرار دارد

 پردیس دانشگاه لنکستر بهترین پردیس  در شمال غرب انگلستان است

 

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool