اخبار دانشگاه های بریتانیا

King's College London برترین دانشگاه انگلستان

20 March 2019

  سال ۲۰۱۹  بعنوان بهترین دانشگاه بریتانیا نامیده شد QS کالج کینگ لندن در راهنمای

 دانشگاه کینگ لندن در لیست ۵ دانشگاه برتر سال نیز معرفی شد

The Florence Nightingale Faculty of Nursing & Midwifery

دانشگاه کینگ دومین دانشگاه برتر جهان در رشته پرستاری میباشد

پروفسور یان نورمن، رئیس اجرایی دانشکده پرستاری و مامایی فلورانس نیینگال، در کالج کینگ لندن، گفت: " با تعهد ما به تدریس و تحقیق در سطح جهانی، کارکنان ما تغییرات مثبتی را در حرفه پرستاری ، ماما و خدمات مراقبت از  بیماران داشته اند

  :حفظ کرده اند عبارتند از QS از دیگر دانشگاه های بریتانیا که جایگاه خود را در راهنمای 

  :بر اساس ۴ حوزه کلیدی زیر ارزیابی میشوند QS رتبه بندی جهانی توسط

 شهرت دانشگاهی، کارفرما، تاثیر تحقیقات و عملکرد دانش پژوهان

اگر میخواهید در رشته پرستاری در انگلستان تحصیل کنید و یا نیاز به  کسب اطلاعات بیشتر در رشته پرستاری در انگلستان هستید، مشاوره رایگان خود را در یکی از دفاتر ما در لندن یا منچستر انجام دهید 

:دانشگاه های ویژه این بخش

  • Kings Colleges London

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham