ارزانترین دانشگاه انگلستان معرفی شد Keele دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

ارزانترین دانشگاه انگلستان معرفی شد Keele دانشگاه

20 July 2016

 ارزانترین دانشگاه برای تحصیل در انگلستان شناخته شد Keele دانشگاه Marbles براساس گزارش

:دانشگاه های زیر از دانشگاه های مقرون بصرفه برای تحصیل در انگلستان بشمار می آیند

Loughborough

Coventry

Birmingham

Leicester

.ارزانترین دانشگاه در اسکاتلند میباشد Glasgow دانشگاه

اگر قصد تحصیل در انگلستان را دارید،ترتیب مشاوره رایگان خود

:دانشگاه های زیر از دانشگاه های مقرون بصرفه انگلستان برای تحصیل در بریتانیا میباشند

 

Keele
Queen’s, Belfast
Loughborough
Coventry
Birmingham
Glasgow
Strathclyde (Glasgow)
Lancaster
Leicester
Leeds

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool