اخبار دانشگاه های بریتانیا

Kaplan International Higher Education still accepting students for October start

14 October 2015

Kaplan International Colleges still have places available for late October entry on a range of courses.

Programmes such as Business, Engineering, Law and Finance, Computing, Media and Communications, Tourism and Hospitality Management are available at a range of UK universities, including Bournemouth, Glasgow, City University, Westminster, York and Birmingham.

Kaplan International Colleges works are partnered with leading UK universities to help prepare international students for studying at undergraduate, postgraduate and doctoral level in the UK. Preparation courses equip students with the academic skills, key subject knowledge and English language ability to progress on to a host of top ranked universities in the UK.

Are you interested in applying to any of the above universities or courses? Arrange a free consultation today, and find more details on the SI-UK blog.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool