Whatuni برنده بزرگترین جایزه Harper Adams

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

Whatuni برنده بزرگترین جایزه Harper Adams

10 April 2017

شرکت کردند Whatuni بیش از ۲۶۰۰۰ محصل انگلستان در رأی گیری 

  میباشد Harper Adams University  برترین برنده این رأی گیری

 این رأی گیری  شامل مواردی قبیل چشم انداز شغلی،پشتیبانی دانشجویان،دوره های تحصیلی و اساتید میباشد

شد giving Back برنده جایزه برای امکانات دانشگاه و Loughborough University

 برنده برترین اقامت دانشجویی شد Edge Hill

برای کسب اطلاعات بیشتر،ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون started.

Whatuniلیست برندگان جوایز 

 • مجموع: Harper Adams University
 • بین المللی: University of Exeter
 • پشتیبانی دانشجویان: Harper Adams University
 • اقامت: Edge Hill University
 • زندگی شهری: University of Edinburgh
 • امکانات و انجمن ها: Bangor University
 • چشم انداز شغلی: Harper Adams University
 • Giving Back: Loughborough University
 • کارشناسی ارشد: Swansea University
 • اتحادیه دانشجویی: University of Sheffield
 • دوره های تحصیلی و اساتید: Harper Adams University
 • امکانات دانشجویی: Loughborough University
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool