اعلام جوایز دانشگاه های برتر انگلستان در روزنامه گاردین

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

اعلام جوایز دانشگاه های برتر انگلستان در روزنامه گاردین

22 March 2016

 

  شده اند  Guardian University Awards  در سال ۲۰۱۶ بیش از۱۴ دانشگاه برتر در لندن برنده جایزه 

 University of Essex  سطح بالای رضایت دانشجویان

  Buckinghamshire New University کیفیت بالا در آموزش

  University of Glasgow تحقیقات و پژوهش های بین المللی

 

کسب اطلاعات بیشتر برای تحصیل در انگلستان،ترتیب مشاوره رایگان خود

:لیست کامل برندگان

 • Advancing Staff Equality - Swansea University
 • Buildings that inspire - University of Huddersfield
 • Business Partnership - Coventry University
 • Digital Innovation - University of Kent
 • Employability - Queen Mary University of London
 • Entrepreneurship - University of Leeds
 • International projects - University of Glasgow
 • Marketing and communications campaign - Harper Adams University
 • Research Impact - Newcastle University
 • Sustainability project - Royal Agricultural University
 • Social and community impact - Nottingham Trent University
 • Student diversity and widening participation - Goldsmiths University
 • Student experience - University of Essex
 • Teaching excellence - Buckinghamshire New University
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool