در سال ۲۰۱۸ Goldsmiths دوره های

9 October 2017

 دوره های تحصیلی سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد Goldsmiths, University of London

به تکنولوژی ،سخت افزار و نحوه کار رسانه تمرکز دارد MSc User Experience Engineering

بازاریابی و تکنولوژی کارشناسی ارشد مدیریت در موسسات مدیریت با شرکت های نامدار جهان همکاری میکند

 Netflixو Airbnb ، Tesla  :این شرکت ها عبارتند از

 • BSc (Hons) Data Science
 • BSc (Hons) Mathematics and Economics
 • BSc (Hons) Mathematics and Computer Science
 • BA (Hons) Musical Theatre
 • MA Anthropology and Museum Practice
 • MA Migration and Mobility
 • MSc Computational Cognitive Neuroscience
 • MSc Psychology of the Arts, Neuroaesthetics & Creativity

    ترتیب مشاوره رایگان در دفتر لندن و منچستر

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham